menu

Polityka prywatności hotele Polityka prywatności hotele

OST Gromada
Wybierz obiekt z listy
Wybierz obiekt
 • Dowolny
 • Hotel Gromada Busko Zdrój
 • Hotel Gromada Łomża
 • Hotel Gromada Arka Koszalin
 • Hotel GROMADA Piła
 • Hotel Gromada Poznań
 • Hotel Gromada Radom Centrum
 • Hotel Gromada Toruń**
 • Hotel Gromada Warszawa Centrum
 • Hotel Gromada Zakopane
 • OW Gromada Krynica Zdrój
 • OW Gromada Międzyzdroje
20 paź 18 - 21 paź 18
2018-10-20
2018-10-21
Najniższa cena! Rezerwując u nas otrzymujesz gwarancję najniższej ceny
 1. Strona główna
 2. Polityka prywatności hotele

Polityka prywatności hoteli OST Gromada

 

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”  dokłada wszelkich starań aby podane przez Państwa dane były przetwarzane i zabezpieczone, zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO).

 

I.        Administrator danych osobowych

 

1. Administratorami danych osobowych przekazanych do hoteli i ośrodków wypoczynkowych GROMADA są, tworzące Grupę Przedsiębiorstw Gromada:

 

·    Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa  - dla hoteli i ośrodków wypoczynkowych Gromada w: Busku-Zdroju, Krynicy Zdroju, Łomży, Międzyzdrojach, Pile, Poznaniu, Radomiu, Toruniu, Zakopanem,

·    Hotel Gromada Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin dla hotelu GROMADA w Koszalinie,

·    Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą: ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa   - dla hotelu GROMADA w Warszawie.

 

 1. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Grupie Przedsiębiorstw Gromada -  tel: 22-826-50-41, e-mail: iod@gromada.pl, adres do korespondencji: Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada, 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy

II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu dokonania rezerwacji i pobytu w Hotelach i Ośrodkach Wypoczynkowych GROMADA

3.       Dane osobowe podane w podczas dokonywania rezerwacji, przetwarzane będą w celach:

·   podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usługi hotelarskiej tj.: udzielenie informacji o dokonanej rezerwacji  oraz zarezerwowania miejsc noclegowych  (art. 6 ust. 1b RODO)

·   w usprawiedliwionych celach administratora (art. 6 ust. 1f RODO) jakimi są prowadzenie analiz statystycznych i dochodzenie ewentualnych roszczeń.

4.       Jeżeli podczas rezerwacji wpłacona została zaliczka dane dotyczące wpłaty przetwarzane będą  w celu rozliczenia zaliczki i archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenie           rachunkowości i rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1c RODO)

 

 1. Podanie danych osobowych podczas rezerwacji jest warunkiem podjęcia działań do zawarcia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, a konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość zarezerwowania noclegu.
 2. W przypadku odwołania rezerwacji dane osobowe przetwarzane będą do dnia planowanego przyjazdu, a następnie zniszczone. Jeżeli podczas rezerwacji wpłacana była zaliczka dane zostaną zarchiwizowane przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie przechowywania dowodów księgowych, a następnie zniszczone.
 3. Po przyjeździe do hotelu dane przetwarzane będą w celach:

·   zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej (art. 6 ust. 1b RODO),

·  archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1c RODO).,

·  w usprawiedliwionych celach administratora (art. 6 ust. 1f RODO) jakimi są: prowadzenie analiz statystycznych dotyczących pobytów gości hotelowych, marketing własnych produktów i usług, dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 1. Podanie danych osobowych do karty hotelowej gościa jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, a konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość skorzystania z usług hotelarskich.
 2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usługi hotelarskiej przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.  
 3. Dane przetwarzane są w systemach informatycznych, ale nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania osób, które nie wyraziły zgody na działania marketingowe.

 

III.          Informacja o przetwarzaniu danych dla celów marketingowych.

 

 1. Dane dla celów marketingowych pozyskiwane są za pośrednictwem:

· formularza rejestracyjnego na subskrybcję NEWSLETTERA umieszczonego na stronie internetowej www.gromada.pl

· formularzy zgód dostępnych w recepcjach hoteli i ośrodków wypoczynkowych

· formularzy zgód dostępnych postaci elektronicznej po otrzymaniu linku do dedykowanego systemu informatycznego

 

 1.  Dane przetwarzane będą w celu:

· prowadzenia działalności marketingowej na postawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1a RODO).

· w usprawiedliwionym celu administratora (art. 6 ust. 1f RODO) jakim jest prowadzenie analiz statystycznych dotyczących oceny skuteczności działań marketingowych.

 1.  Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.
 2.  Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po odwołaniu zgody dane zostaną zarchiwizowane na okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń.
 3.  Dane przetwarzane dla celów marketingowych współadministrowne są przez Podmioty z Grupy Przedsiębiorstw Gromada.
 4. Baza danych prowadzona jest przez Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.
 5. Spółki Grupy Przedsiębiorstw Gromada:

· Hotel Gromada Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin

· Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą : ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa,

przetwarzają dane w celu pozyskiwania zgód na działalność marketingową (zbierają formularze zgód) i prowadzenia kampanii promocyjnych.

 

 1.  Dane osobowe są przekazywane między podmiotami Grupy Przedsiębiorstw Gromada na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 6 ust. 1f RODO)  tj. wspólnie tworzonej bazy danych i prowadzonej promocji .
 2.  W celach marketingowych dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu rozsyłania materiałów reklamowych.
 3.  Możliwe jest też stosowanie profilowania w celu przesyłania indywidualnie  dostosowanych materiałów promocyjnych  lub prowadzenia analiz statystycznych dotyczących skuteczności prowadzenia działań marketingowych.  Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorii danych:

· adres e-mail

· czas pobytu

· przemieszczanie się między obiektami

· dodatkowe usługi

IV. Informacja o przetwarzaniu danych dla celów programu lojalnościowego KSK.

 

 1. Przystąpienie do programu KSK wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego w recepcji hotelu i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Dane osobowe podane w formularzu KSK, przetwarzane będą w celu:

· zawarcia i realizacji umowy o udział w programie KSK (art. 6 ust. 1b RODO);

· archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1c RODO) 

· w usprawiedliwionych celach administratora (art. 6 ust. 1f RODO) jakimi są: prowadzenie analiz statystycznych dotyczących pobytów gości hotelowych, marketing własnych produktów i usług, dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem przystąpienia do programu.
 2. Dane osobowe po zakończeniu udziału w programie będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 3. Dane przetwarzane dla celów programu KSK współadministrowne są przez Podmioty z Grupy Przedsiębiorstw Gromada.
 4. Baza danych uczestników programu KSK administrowana jest przez Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.
 5. Spółki Grupy Przedsiębiorstw Gromada

· Hotel Gromada Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin

· Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą : ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa,

  przetwarzają dane w celu pozyskiwania uczestników programu KSK (zbierają formularze uczestnictwa w programie) i w celu udzielania zniżek wynikających z programu.

 

 1. Dane osobowe są przekazywane między podmiotami Grupy Przedsiębiorstw Gromada na podstawie usprawiedliwionego celu administratora (art. 6 ust. 1f RODO)  tj. w celu realizacji programu KSK.

IV. Informacja o przetwarzaniu danych w obiektach stosujących monitoring.

 

 1. W części obiektów stosowany jest monitoring. Informacja o stosowaniu monitoringu umieszczona jest przy wejściu do obiektu w postaci umieszczonego piktogramu przedstawiającego kamerę.
 2. Dane osobowe nagrane na rejestratorze monitoringu przetwarzane są celu ochrony żywotnych interesów osób fizycznych przebywających na terenie obiektu (art. 6 ust. 1d RODO) i w usprawiedliwionych celach administratora (art. 6 ust. 1f RODO) tj: zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach, ochrona mienia przed kradzieżą i aktami wandalizmu, zachowanie w tajemnicy informacji, cele dowodowe w przypadku roszczeń o naruszenie dóbr osobistych lub mienia
 3. Dane (wizerunek osoby) zapisywane są na rejestratorze monitoringu.  Nagrywanie ma charakter ciągły. Po zapełnieniu się dysku dane są nadpisywane. Czas dostępu do danych nie przekracza 31 dni  i jest uzależniony od pojemności  dysku rejestratora. 
 4. Dane z monitoringu ujawniane są na podstawie zawartych umów powierzenia danych podmiotom konserwującym system monitoringu.

V. Informacja o prawach osób i ujawnianiu danych

 

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa;  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji praw wniosek należy przesłać na adres siedziby właściwego administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

· Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada -  Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, e mail: zarzad@gromada.

· Hotel Gromada Sp. z o.o. - ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin e mail: koszalinhotel@gromada.pl ,

· Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą: ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, e mail: sekretariat.centrum@gromada.pl.

 

 1. Dane osobowe są ujawniane na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych:  operatorowi strony internetowej i innym podmiotom świadczącym w poszczególnych obiektach usługi: gastronomiczne, informatyczne, ochroniarskie, audytorskie, konserwacje systemów teleinformatycznych, niszczenia dokumentów.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

  VI. Inne postanowienia

 4. Aby usprawnić działanie strony internetowej www.gromada.pl, serwis może sporadycznie wykorzystywać pliki „cookie”.

 5. Szczegółowa informacja umieszczona jest w Polityce Cookies na stronie www.gromada.pl.

 6. Jeżeli użytkownik za pośrednictwem strony przechodzi np. podczas płatności kartą kredytową na odpowiednie strony „WWW”, które są własnością oraz są prowadzone przez inne podmioty, OST „Gromada” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i  politykę prywatności obowiązujące na tych serwisach internetowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami  dotyczącymi zasad poufności w tych serwisach.

 7. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego OST „Gromada” akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Cookies portalu www.gromada.pl. Osoby, które mają jakieś pytania dotyczące Polityki Cookies proszone są o kontakt pod adresem: informatyka@gromada.pl.

   

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w polityce cookies.

OK, zamknij