menu

Regulamin Karty Karta Stałego Klienta

OST Gromada
Wybierz hotel z listy
Wybierz hotel
 • Hotel Gromada Medical SPA Busko Zdrój
 • Hotel Gromada Łomża
 • Hotel Gromada Arka Koszalin
 • Hotel Gromada Piła
 • Hotel Gromada Poznań
 • Hotel Gromada Radom Centrum
 • Hotel Gromada Toruń**
 • Hotel Gromada Warszawa Centrum
 • Hotel Gromada Zakopane
 • OW Gromada Międzyzdroje
02 paź 23 - 03 paź 23
2023-10-02
2023-10-03
Najniższa cena! Rezerwując u nas otrzymujesz gwarancję najniższej ceny
 1. Strona główna
 2. Karta Stałego Klienta

Zapoznaj się z

Regulaminem Kart

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady otrzymania Karty Stałego Klienta Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”.
 2. Program skierowany jest do wszystkich Klientów Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada” w Warszawie, którzy:
  •   zakupili w wymienionym powyżej podmiocie dowolną usługę o wartości minimum 3000 złotych brutto i wypełnili poprawnie formularz rejestracyjny,
  •   posiadali Kartę Stałego Klienta z lat poprzednich i wystąpili do najbliższej jednostki „Gromada” - Hotelu, Biura Turystycznego o jej wymianę.
 3. Otrzymanie Karty Stałego Klienta:
  •   Przy zakupie usługi upoważniającej Klienta do udziału w programie, Pracownik OST „Gromada” proponuje udział w programie i przedstawia jego zasady. W przypadku zainteresowania programem Pracownik przekazuje Klientowi do wypełnienia formularz rejestracyjny (Załącznik nr 1), który jest podstawą do wydania Karty Stałego Klienta przez Biuro Operacyjne OST „Gromada”.
  •   Karta zostanie wysłana do uczestnika programu na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w terminie do 30 dni od daty wypełnienia formularza. Łącznie z Kartą, Klient otrzymuje Regulamin zawierający informacje o przysługujących mu przywilejach.
 4. Karta Stałego Klienta jest bezterminowa.
 5. Zniżki zawarte w niniejszym regulaminie udzielane będą właścicielowi Karty we wszystkich  jednostkach OST „GROMADA”, po okazaniu Karty przed dokonaniem płatności.
 6. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową ani kartą płatniczą.
 7. Karta upoważnia do korzystania z następujących przywilejów:
  •   Hotele i Ośrodki Wypoczynkowe OST „Gromada”
   •   Zniżka na usługi noclegowe w hotelach OST „GROMADA”  - 15%.
   •   Zniżka na usługi noclegowe w ośrodkach wypoczynkowych OST „GROMADA” - 10%
   •   Zniżka na usługi gastronomiczne w restauracjach OST „GROMADA" (jedna karta dla max 4 osób z wyłączeniem alkoholi i papierosów) - obowiązuje również w jednostkach ajencyjnych - 10%
 8. Karta gwarantuje otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o wprowadzanych promocjach i ofertach specjalnych w jednostkach OST Gromada.
 9. Zniżki udzielane posiadaczom Karty Stałego Klienta nie obejmują cen ofert specjalnych oraz promocji (np. ceny letnie w hotelach miejskich) i nie łączą się z innymi rabatami.
 10. Zniżki udzielane posiadaczom Karty Stałego Klienta dotycz a tylko rezerwacji dokonanych bezpośrednio w hotelu bez pośrednictwa portali rezerwacyjnych
 11. Zagubienie, zniszczenie lub kradzież Karty Stałego Klienta Gromady.
  •   W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty Stałego Klienta, posiadacz winien zgłosić ten fakt w najbliższej jednostce OST „GROMADA”. Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej, faksem lub e-mailem i powinno zawierać w miarę możliwości następujące informacje:
   •   imię i nazwisko Klienta - posiadacza Karty,
   •   numer Karty,
   •   datę zagubienia, zniszczenia bądź kradzieży Karty,
   •   datę wydania Karty.
  •   Jednostka OST „GROMADA” wyda Klientowi nową Kartę Stałego Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o zagubieniu, zniszczeniu bądź kradzieży Karty. Nowa Karta będzie posiadała nowy numer.
 12. OST „Gromada” zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu Karty Stałego Klienta.
 13. Aktualny regulamin znajduje się w Hotelach i Biurach Turystycznych OST „Gromada" oraz na stronie internetowej       www.gromada.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych Gości Hotelowych uczestniczących w programie KSK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada:
  •   Tel:  +48 22 826 50 41
  •   e-mail: iod@gromada.pl
  •   adres do korespondencji: OST Gromada, 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2
 3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu karty stałego klienta, przetwarzane będą w celu:
  •   zawarcia i realizacji umowy o udział w programie KSK na podstawie art. 6 ust 1b ww. rozporządzenia;
  •   archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust.1c ww. rozporządzenia
  •   w usprawiedliwionych celach administratora na podstawie art. 6 ust. 1f ww. rozporządzenia jakimi są:
   •   prowadzenie analiz statystycznych dotyczących pobytów gości hotelowych,
   •   marketing własnych produktów i usług,
   •   dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem przystąpienia do programu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów programu do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z udziału w  programie KSK lub do zakończenia programu.
 6. Po zakończeniu udziału w programie dane zostaną zarchiwizowane na okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości odnośnie przechowywania dowodów księgowych. Po zakończeniu archiwizacji:
  •   dane  w wersji papierowej zostaną zniszczone,
  •   baza danych w wersji elektronicznej zostanie usunięta
  •   dane zapisane w hotelowym systemie informatycznym – zostaną  zanonimizowane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Baza danych uczestników programu KSK administrowana jest przez Administratora danych: Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.
 9. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych są Spółki należące do Grupy Przedsiębiorstw Gromada prowadzące hotele sieci Gromada:
  •   Gromada Koszalin Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin
  •   Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą : ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, które przetwarzają dane w celu pozyskiwania uczestników programu KSK (zbierają formularze uczestnictwa w programie) i w celu udzielania zniżek wynikających z programu.
 10. Dane osobowe są przekazywane do Spółek Grupy Przedsiębiorstw Gromada na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 6 ust. 1f ww. rozporządzenia) tj. w celu realizacji programu KSK.
 11. Pani/Pana danych osobowych są ujawniane na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych  podmiotom świadczącym w poszczególnych obiektach usługi: gastronomiczne, informatyczne, ochroniarskie, audytorskie, konserwacje systemów teleinformatycznych, niszczenie dokumentów.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 14. Pani/Pana dane będą nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 15. Nie stosuje się profilowania gości hotelowych, którzy nie wyrazili zgody na prowadzenie działań marketingowych.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez OST GROMADA, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030, Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane