menu
 1. Strona główna
 2. Polityka prywatności biura turystyczne

Polityka prywatności biur turystycznych OST Gromada

Polityka Prywatności OST Gromada

(dla  Klientów Biur Turystycznych)

 

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”  dokłada wszelkich starań aby podane przez Państwa dane były przetwarzane i zabezpieczone, zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO).

 

 1. Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych do Biur Turystycznych GROMADY  jest Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030
 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych - tel: 22-826-50-41, e-mail: iod@gromada.pl, adres do korespondencji: Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada, 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2

 

II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów Biur Turystycznych GROMADA

 

 1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby kontaktującej się z biurem turystycznym w imieniu własnym jak i w imieniu innych uczestników.
 2. Prosimy zawsze o podanie tylko tych danych jakie są niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej. Ich zakres może być różny w zależności od rodzaju zakupionej imprezy, miejsca docelowego wyjazdu, niezbędnych formalności i obowiązujących w związku z tym uregulowań prawnych (wizowych, paszportowych, ubezpieczeniowych, sanitarnych itd.)
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestniczenia w imprezie turystycznej.
 4. Pozyskane dane przetwarzamy zawsze zgodnie z podstawą prawa określoną w RODO w następujących celach:
  1. zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
  2. archiwizacji dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1c RODO).,
  3. w usprawiedliwionych celach administratora (art. 6 ust. 1f RODO) jakimi są: prowadzenie analiz statystycznych, marketing własnych produktów i usług, dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 5. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową przetwarzane są przez czas jej trwania a następnie zostaną zarchiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Po tym  okresie dane zostaną usunięte.
 6. W przetwarzaniu danych stosujemy systemy informatyczne, jednak żadne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Nie stosuje się profilowania osób, które nie wyraziły zgody na prowadzenie działań marketingowych.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych dla celów marketingowych.

 

 1. Chcąc prowadzić inne działania marketingowe, niż wymienione w pkt. 6c możemy prosić o wypełnienie dodatkowego formularza ze zgodami. Formularze zgód dostępne są w Biurach Turystycznych Gromada. Wypełnienie tego formularza jest dobrowolne. Nie ma żadnych konsekwencji wynikających z jego niewypełnienia.
 2. Osoba wypełniając taki formularz może zgodzić się na: przetwarzanie danych dla celów marketingowych, otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i otrzymywanie informacji marketingowej za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 3. Dane dla celów marketingowych pozyskiwane są również za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na subskrybcję NEWSLETTERA umieszczonego na stronie internetowej www.gromada.pl lub poprzez formularze zgód w postaci elektronicznej dostępne po otrzymaniu linku do dedykowanego systemu informatycznego.
 4.  Dane pozyskane dla celów marketingowych przetwarzane będą:
 • do prowadzenia działalności marketingowej na postawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1a RODO).
 • w usprawiedliwionym celu administratora (art. 6 ust. 1f RODO) jakim jest prowadzenie analiz statystycznych dotyczących oceny skuteczności działań marketingowych.
 1.  Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.
 2.  Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po odwołaniu zgody dane zostaną zarchiwizowane na okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń.
 3. Dane przetwarzane dla celów marketingowych współadministrowne są przez Podmioty z Grupy Przedsiębiorstw Gromada, którą tworzą:
 • Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada z siedzibą: Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa  - prowadząca Biura Turystyczne oraz Hotele i Ośrodki wypoczynkowe Gromada w: Busku-Zdroju, Krynicy-Zdroju, Łomży, Międzyzdrojach, Pile, Poznaniu, Radomiu, Toruniu, Zakopanem,
 • Hotel Gromada Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Zwycięstwa 20/24 , 75-035 Koszalin prowadząca  hotel GROMADA w Koszalinie,
 • Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA z siedzibą: ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa   prowadząca hotel GROMADA w Warszawie.
 1. Baza danych prowadzona jest przez Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną Gromada. Spółki Grupy Przedsiębiorstw Gromada przetwarzają dane w celu prowadzenia kampanii promocyjnych.
 2. Dane osobowe są przekazywane między podmiotami Grupy Przedsiębiorstw Gromada na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 6 ust. 1f RODO)  tj. wspólnie tworzonej bazy danych i prowadzonej promocji .
 3. W celach marketingowych dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany do rozsyłania materiałów reklamowych.
 4. Możliwe jest też stosowanie profilowania w celu przesyłania indywidualnie  dostosowanych materiałów promocyjnych  lub prowadzenia analiz statystycznych dotyczących skuteczności prowadzenia działań marketingowych.  Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych i nie wpływa istotnie w inny sposób na osobę objętą profilowaniem. Nie jest podstawą zawarcia umowy, dyskryminacji cenowych czy odmowy świadczenia usługi. Efektem profilowania jest segmentacja osób dla celów marketingowych. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Informacje o dotychczas zakupionych imprezach (rodzaj, termin, miejsce, przedział cenowy).

 

V. Informacja o prawach osób

 

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa;  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu.
 2. W celu realizacji praw wniosek należy przesłać na adres siedziby administratora:  Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada -  Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@gromada.pl .
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

VI. Informacja o ujawnianiu danych

 

 1. Dane osobowe są ujawniane:
 • podmiotom realizującym cząstkowe usługi w ramach zakupionej imprezy: hotelom, przewoźnikom, ubezpieczycielom, pilotom i przewodnikom turystycznym i innym firmom, z którymi podpisana została umowa na korzystanie z ich usług;
 • podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, ochroniarskie, audytorskie, konserwacje systemów teleinformatycznych, niszczenie dokumentów  - na podstawie zawartych umów powierzenia danych;
 • innym osobom – uczestnikom tej samej imprezy tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej jej realizacji,
 • podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa,
 • innym podmiotom i osobom możemy ujawnić dane tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 1. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jeżeli wynika to z rodzaju wykupionej imprezy. Podstawą przekazania danych będzie konieczność przygotowania i realizacji zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych.

 

VII. Inne postanowienia

 

 1. Aby usprawnić działanie stron internetowych www.gromada.pl i www.gromadatravel.pl, serwis może sporadycznie wykorzystywać pliki „cookie”. Szczegółowa informacja umieszczona jest w Polityce Cookies na stronie www.gromada.pl.
 2. Jeżeli użytkownik za pośrednictwem strony przechodzi np. podczas płatności kartą kredytową na odpowiednie strony „WWW”, które są własnością oraz są prowadzone przez inne podmioty, OST „Gromada” nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i  politykę prywatności obowiązujące na tych serwisach internetowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami  dotyczącymi zasad poufności w tych serwisach.
 3. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego OST „Gromada” akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Cookies portalu www.gromada.pl. Osoby, które mają jakieś pytania dotyczące Polityki Cookies proszone są o kontakt pod adresem: informatyka@gromada.pl.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy Licencyjnych Biur Turystycznych, których adresy podane są na stronie internetowej www.gromadatravel.pl. Biura te są odrębnymi administratorami danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami  dotyczącymi przetwarzania danych bezpośrednio w biurach licencyjnych.

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w polityce cookies.

OK, zamknij