menu
 1. Home
 2. Jubileuszowa Karta VIP 85

Jubileuszowa Karta VIP 85

Regulamin

 1. Wystawcą karty okolicznościowej zwanej dalej Jubileuszową Kartą VIP jest Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „GROMADA”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Jubileuszowej Karty VIP.
 3. Jubileuszowa Karta VIP jest kartą imienną i wymaga złożenia przez jej posiadacza czytelnego podpisu na białym pasku na odwrocie karty, wypełnienia załączonego formularza rejestracyjnego i odesłania go na adres biuro.operacyjne@gromada.pl.
 4. Jubileuszowa Karta VIP jest ważna do dnia 31.12.2023 roku.
 5. Jubileuszowa Karta VIP nie jest kartą kredytową ani kartą płatniczą.
 6. Jubileuszowa Karta VIP upoważnia jej posiadacza do 25% rabatu na usługi noclegowe świadczone przez jednostki Grupy Gromada:  Hotele i Ośrodki OST Gromada, HGC Sp. z o.o. SKA oraz Hotel Gromada Sp.  z o.o. w Koszalinie.
 7. Zniżki zawarte w niniejszym regulaminie udzielane będą właścicielowi Jubileuszowej Karty VIP we wszystkich jednostkach Grupy Gromada, po okazaniu karty przed dokonaniem płatności.
 8. Zniżki udzielane posiadaczom Jubileuszowej Karty VIP nie obejmują cen ofert specjalnych oraz promocji i nie łączą się z innymi rabatami.
 9. Zniżki na usługi noclegowe obowiązują podczas pobytu maksymalnie 1 pokój dowolnej kategorii.
 10. Zniżki udzielane posiadaczom Jubileuszowej Karty VIP dotyczą tylko rezerwacji indywidualnych dokonanych bezpośrednio w hotelu lub za pośrednictwem strony www.gromada.pl Rezerwacje dokonane za pomocą innych kanałów nie będą honorowane.
 11. Przy pierwszym użyciu Jubileuszowej Karty VIP jej posiadacz zobligowany jest do wypełnienia Formularza zawierającego zgody na przetwarzanie danych.
 12. Wystawca karty zastrzega sobie możliwość zakończenia programu a także zmiany wysokości rabatu, zakresu usług objętych rabatami i zasad przyznawania rabatu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 13. O wszelkich zmianach dotyczących programu uczestnicy będą informowani poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminy na stronie internetowej www.gromada.pl.
 14. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Jubileuszowej Karty VIP posiadacz karty powinien zgłosić ten fakt drogą mailową na adres biuro.operacyjne@gromada.pl lub telefonicznie tel. +48 (22) 826 50 41-43

     Pobierz dokumenty >>>

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by OST GROMADA, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030, Warszawa . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved