Hotel Gromada ** Busko Zdrój
menu
  1. Home
  2. Hotels
  3. Busko Zdrój Hotel ***
  4. Zdrowie

hotel gromada busko-zdrój

zakład odnowy biologicznej

Posiadamy 10 gabinetów zabiegowych oraz salę wraz z przyrządami do ćwiczeń cardio oraz do pracy z fizjoterapeutą. W Zakładzie dostępna dla gości jest również wypoczywalnia, w której goście mogą odpocząć pomiędzy zabiegami. Cieszymy się, że już będziemy mogli wspólnie z gośćmi walczyć o zdrowie, sprawność i wieczną młodość. W dzisiejszych czasach bowiem, większość z nas spędza czas w pozycji siedzącej, zbyt mało się rusza. Każdemu na pewno dokuczał ból w odcinku lędźwiowym, napięcie w okolicach szyi, ból spowodowany przeciążaniem stawu kolanowego lub naciągniętym mięśniem. Po jakimś czasie zawsze w końcu nasz organizm się buntuje. W takiej sytuacji zamiast więc leczyć się farmakologicznie, stosując środki przeciwbólowe, proponujemy swym Gościom bogatą ofertę zabiegów z zakresu hydroterapii, termoterapii, masaży oraz pracy indywidualnej z fizjoterapeutą, co pomoże przy schorzeniach narządu ruchu, problemach reumatycznych, ortopedycznych i skórnych. Pomożemy odzyskać energię oraz siły witalne.

Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia

Wpis do rejestru

Wojewoda Mazowiecki
Warszawa, dnia 15 marca 2021
 

Zaświadczenie

o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Nr Z-237814-20210315

 
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) zaświadcza się, że w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000237814 dokonano następującego wpisu:
 
1. Firma lub imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą: OGÓLNOKRAJOWA SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA "GROMADA"
2. Oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej: brak wpisu
3. Księga rejestrowa jest dostępna pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlKsiegaServlet?numerKsiega=000000237814&institutionId=76
4. Data wystawienia zaświadczenia:2021-03-15 12:05:00
 
Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego. Nie wymaga podpisu ani pieczęci
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about cookies policy.

OK, close